Hodnoty

Hodnoty jako svoboda, láska, pravda, úcta, nelze hledat venku, když je necítíme uvnitř, v každém nádechu, tepu srdce, v očích, i ve slovech tichých tak, že je nelze vyslovit. Hledáme Boha, ale bojíme se to přiznat, protože v něm je plnost a život jako takový, ale také obtěžkanost bolestí a strachem, církví a mnohdy nelidským dogmatismem. Ale jak řekl Umberto Eco, hledáme "něco daleko většího", než tohle slovo. A přece, dnes věřím spíš "překonanému" Komenskému a Ecovi, než všem narcisům pokládajícím růže se stuhami popsanými jejich jmény a tituly.
Labyrintem světa směrem k ráji srdce. Je v tom tolik krásného, až na dřeň vykoupeného, mystického. Když poutník přichází k cíli své cesty zaslechne:
"Kdežs pak byl, synu můj? Kdes byl tak dlouho? Kudys chodil? Čehos v světě hledal? Potěšení? I kdežs ho hledati měl než v Bohu? A kde Boha než v chrámě jeho? A který chrám Boha živého, než chrám živý, kterýž on sobě sám připravil, srdce tvé vlastní?"
Démoni dávných dob znovu ožili, ale tím nejhorším pokušitelem je nedůvěra životu a lhostejnost.
Sami nezmůžeme nic, ale spolu se můžeme vydat na pouť k bližním, obejmout těch pár lidí, kteří s námi šlapou tuhle etapu, k Božímu milosrdenství, které je větší než tato dvě slova, většímu než cokoliv, co znám. A té cestě důvěřovat.
Netřeba mít strach. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.