Hvězda, která ukazuje za Kristem

Jan Hus o Panně Marii: ""Kto nás přivede k tomu králi Kristovi? Jistě nižádný jiný, jediné hvězda skvúcie, to jest drahá panna Maria. O níž zajisté zpívá cierkev svatá: Zdráva, hvězdo mořská, matko božie slavná, zčastná bráno nebeská!" (zdroj.: František Urban, Studia Theologica 2015/4)