Jak můžu pomáhat?

11.03.2020

Hledáte-li v současnosti něco krásného, pak se dívejte směrem k lidské solidaritě. Od rána mám v mailu desítky nabídek pomoci, poměrně dost lidí telefonuje a posílá esemesky. Na to jak malá jsme diecéze, je to opravdu úžasné. 

Važme si prosím především všech, kteří plní své povinnosti s maximální profesionalitou a laskavostí v srdci. Mám na mysli lékařky a lékaře, zdravotní sestry, hygieniky a další pracovníky záchranných složek.  

Naslouchejme radám kompetentních lidí, sledujme průběžně zprávy, ale najděme si i čas třeba na obyčejnou procházku. Jakkoliv to zní neromanticky, největší pomocí zůstává: 

  • nešířit strach a neověřené informace
  • budeme dodržovat hygienická pravidla
  • omezíme cestování
  • onemocníme-li, svěříme se do péče lékařů

Talmud praví, že ten kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět. Začněme tedy u sebe a svých nejbližších. Možná zjistíme, že v naší bezprostřední blízkosti jsou už dávno ti, kteří potřebují naší pomoc, i kdybychom to měli být jen my sami. Křesťan by měl být alespoň trochu zdrojem požahnání, naděje a humoru.  

My všichni máme teď hned k dispozici těchto pár obyčejných a zázračných léků:

  • důvěru a laskavost
  • úsměv a humor
  • požehnání a modlitbu
  • rozjímání a meditaci
  • odpočinek a relaxaci

Kdo chce jít hlouběji, pak je současná situace příležitostí naučit se kráse obyčejných věcí a více si vážit života, práce a nasazení druhých, místo věčné "subnasranosti" a touhy obrátit celý svět na svou víru. Naopak, my dnes můžeme krásně svou víru praktikovat. 

Opět nastal čas pokory a soucitu s ostatními lidmi, bez ohledu na jejich barvu kůže nebo víru či názory. I to jsou velké dary, které nám pomáhají překonávat přirozené sobectví a panický strach, který může mít na svědomí nakonec více obětí než koronavirus. Nechť se tedy naše náboženství stane opravdovým, přesně v duchu JS Dalajlámy, který řekl: "Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce."

Pokoj Kristův ať naplňuje tyto dny.