Jak najít svou hřivnu

Evangelium má vždy terapeutický (léčebný) význam. Je důležité nejen porozumět, ale ještě důležitější je nechat se Ježíšovým slovem uzdravovat. Ježíšovo podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30) nás léčí v mnoha rovinách. Nutí nás uvažovat o vlastních darech (hřivnách, charismatech, talentech, obdarováních) a tak nás pomalu vede i k tomu, abychom přijali i svou druhou tvář, které někdy říkáme prokletí, bolest, hřích či temnota. Ježíšova terapie je plná bdělosti a světla. Jestliže nějaký předmět postavíte před světlo, za tímto předmětem poroste stín. To ostatně mnohem lépe popisuje například C. G. Jung a současná psychoterapie s tím také pracuje. Podíváme-li se tímto způsobem na svá obdarování, pochopíme, že někde blízko, téměř v zákrytu se bude skrývat i náš hřích. Stejně tak, když tyto pozice prohodíme. Naší největší obtíží tak na začátku této terapie nebude hřích sám o sobě, ale spíš potlačení hříchu, jeho vytěsnění, snaha o perfektní obraz sama sebe. 

Elias Vella svým posluchačům často říká: "Pověz mi, jaké jsou tvé hříchy, a já ti povím, jaké máš charismata." A platí to i opačně. Když mi řeknete: "Otče, nemám žádný hřích.", vyzvu vás: "Tak mi řekni, jaká máš obdarování." Na základě této informace vám řeknu, jaké jsou vaše hříchy. Vidíte, jak je Pán dobrý, bere do úvahy i zlo, ale zároveň ho proměňuje v dobro.

----

Svatí hříšní  17.11.2017

Strach přijmout a dát 18.11.2017