Jak vidím Pannu Marii

Řády, předpisy, paragrafy, kapitoly, čísla veršů, pečlivé poznámky pod čarou, vyvážené postoje, názory, politika, potřeba peněz, ovládání. To je nakonec všechno, co institucionální církev nabízí. Maria ukazuje lidem, že je k následování Krista zapotřebí srdce (toho se instituce vždycky bojí, těžko se to totiž kontroluje).
Některým lidem Maria vysloveně vadí, jiní ji nechápou. Na to, proč si myslím, že je Maria důležitá mám dvě odpovědi. Jednu teologickou a jednu osobní.
Teologicky v ní vidím úžasný zázrak. To, že Bůh si nevystačí sám. Potřebuje člověka! Teprve spojení, Bůh a člověk, je absolutním naplněním. Díky tomu přichází na tento svět Kristus. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. Pravý Bůh a Pravý Člověk.
Osobní důvod je prostý. Mám jí rád! Kdo by taky neměl rád Ježíšovu maminku?
A mimochodem, nemodlím se k Marii, ale s Marií. Stejně jako se nemodlím ke svatým, ale s nimi. Stejně tak jako se nemodlím ke svým předkům, ale s nimi.