Jan Hus

06.07.2020

Není nám zapotřebí víc teologie a víc lepších názorů, jiných náboženství či církví, ale jen trochu laskavosti a ticha, ve kterém bychom si mohli odpočinout a zaslechnout tlukot srdce, jemnost dechu a teplo lidského těla. Tak dojdeme k oné lásce k Pravdě, k níž tolik zval i Jan z Husince. Kéž tyto dary letos v létě nacházíme a těšíme se z nich.