Jediné, co máme

Náš svět opravdu nepotřebuje slova, ale skutky. Naše únavná kázání, naše promyšlené strategie, nové teologické přístupy, dokonce ani kostely. Jediné, co máme, jsou živí lidé toužící po naději, po skutečné naději, po skutečné lásce, jen tomu je možné důvěřovat.