Jednota lidí

Heinrich Hofmann: Ježíš a bohatý muž (Mk 10, 17-22)
Heinrich Hofmann: Ježíš a bohatý muž (Mk 10, 17-22)

Pomalu chápeme, že ekumenické úsilí za jednotu křesťanů se dostává do slepé uličky přestane-li vidět směr, kterým ukazuje Kristus. Naše modlitby nikdo neuslyší, když nebudeme volat s Ježíšem, aby všichni byli jedno. Nazaretský muž nemluvil o nějaké exkluzivní skupince těch, kteří mají v rukou pravdu a s jejíž pomocí mohou ovládnout sět. Naopak. Ježíš prosil za to, aby se celý svět vrátil do jednoty s Bohem. Proto používá ve své modlitbě slovo všichni. Kristu šlo o jednotu lidí a nikoliv institucí, které zakládají svou identitu (jedinečnost) na vlastnictví klíčů od nebe. Hříchy našich sborů, farností, diecézí i církví by nás o tom mohli poučit. Nejsme totiž jiní než svět, ve kterém žijeme. 

Možná také zklamaně odcházíme ze setkání s Kristem, který nám řekl, abychom prodali vše, co máme a následovali jej. Vždyť budeme-li upřímní, my se domníváme, že máme spoustu znalostí, zkušeností a hlavně, že máme pravdu, která z nás dělá lepší lidi. Bůh ale miluje všechny lidi a kvůli hříšníkům přišel na tento svět. Naše církve však vyhradili kostelní lavice spravedlivým. Modleme se a usilujme nejprve o jednotu lidí a všechno ostatní nám bude přidáno.