Jidášova zrada

Jidáš je pro svět synonem padoucha, který prodal Krista za 30 stříbrných mincí. Mnozí se domnívají, že zradil kvůli penězům. Teologové se po celá staletí přeli o to, zda měl vůbec na vybranou, jiní zas poukazovali na to, že Jidáš chtěl jiného Mesiáše, takového, který by osvobodil národ od Římanů. 

Čím déle jsem v církvi, čím déle žiju a padám, hřeším a znovu se vracím, tím víc si myslím něco docela jiného. Jidáš totiž zradil kvůli tomu, že Krista miloval. Miloval ho tak jako nikdo jiný. Chtěl však Ježíše jen pro sebe. V tom se podobá celý západní svět, a my s ním, právě Jidášovi. Chceme své nebe, svou spásu, na svého Boha. Vůbec si neumíme představit, že Kristus přišel i kvůli našim nepřátelům, a že chceme-li milovat Krista, musíme se sklonit právě před nimi. V rodinách a farnostech se učíme vnímat svět jako celek. 

Když Jidáš utekl do noci od poslední Večeře, Ježíš řekl: "Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." (Jan 13,34-35). 

Milovat Krista ve všech lidech, vnímat tlukot jeho srdce v těle toho nejodpornějšího člověka, cítit jej když objímáme každého, kdo Ježíše hledá. To je můj úkol, který není o nic menší než spatřit zástupy andělů v oblacích.