Jistoty a prosperita

Vzpomínáte si na jednu starou volební kampaň? Jmenovala se stejně jako název této poznámky. Jít v Ježíšových stopách, to znamená jít ve šlépějích soucítění; mít otevřené zraněné srdce, které nechce naději pro sebe, ale doufá, věří a modlí se v kruhu zraněných. Je to tak jiné, než cokoliv z toho, co jsme se učili, a co je právě teď kolem nás. My sami máme být tím místem, kde je dost pochopení a lásky pro nejslabší a zraněné. A právě tohle nám chce ukázat naše uplakané zraněné srdce plné pochybností. Tak začíná cesta soucitu.