Jméno Ježíš

V našich církvích až příliš často zaznívá Ježíšovo jméno jako názor o zkaženém světě, jako vlastnictví té jediné pravdy, a jen velmi málo jako něco, co samo o sobě je spíše darem, který navrací radost a uzdravuje. Thomas Merton by možná právě dnes zopakoval: Právě teď jsme zváni zapomenout na sebe sama, pustit svou příšernou vážnost po větru a přidat se ke společnému tanečnímu reji...