Tvář Kristova

Kdo se dívá stále jen na sebe, vidí v druhých lidech jen temnotu. Když si večer klekneš před křížem, a podíváš se na ukřižovaného, pochopíš pravdu o druhých i o sobě. Všechna ta ubohost, únava i bolest, kterou jsi odsuzoval, to byly ony chvíle, kdys obcházel raněné, vyhýbal se volajícím o pomoc, zavíral oči, abys neviděl.