K čemu je utrpení

"Píšeš celou dobu o svých přítomných nebo budoucích utrpeních. Bůh chce ve své lásce naše vykoupení; nepřipouští proto žádná utrpení, jež by přesáhla naše síly a jež nejsou bezpodmínečně nutná. Utrpení jsou skutečně nutná, toto však může člověk nahlédnout teprve tehdy, až když je očištěn lítostí... Jakkoli často znovu padáme - nemalomyslníme nad tím, jen toho litujeme a vedeme boj dál. Tak můžeme mít z pádu dokonce užitek."

Igumen Nikon: Dopisy ruského starce, str. 79 a další