Koho volit?

19.06.2020

Nezvolím-li si každé ráno evangelium, večer budu mít přinejlepším neotřesitelný názor a svými pravdami budu kamenovat druhé.

Nezvolím-li si bratrství, pak budu přinejlepším dobrým funkcionářem, člověk přestane být důležitý a začnu si všímat pouze davů a minulosti.

Nezvolím-li ošetřování ran, pak budu překračovat raněné, zkamení mé srdce a budu pouze nezranitelný, to znamená neschopen milovat. Budu nabízet jen tišení bolesti a protézy a amputace, místo radikální proměny a zázraků a posvěcení slz. Budu druhé přivádět k sobě, ale nebudu schopen jim nabídnout ani něžný dotek Kristův, ani jeho světlo.

Nezvolím-li si hledání Krista, budu v každém vidět jen ďábla. Nakonec se takovým stanu. 

Jsme tím, co hledáme. V tichu meditace pozoruji, že uvnitř mne si někdo už dávno zvolil. Vždyť dýchá. Nádech. Výdech.

...

Přítomnost Boží se prý pozná také podle smyslu pro humor. Prostě nebrat sebe sama zas tak moc vážně.