Kdo zabil Ježíše?

22.04.2019

Jaké to překvapení. Myslíte si, že Ježíš byl odsouzen a zabit nějakou bandou zločinců a hrdlořezů, lupičů, kriminálníků, nebo nějakým vyšinutým vrahem? Jaké to překvapení, když se podíváme blíž. Byli to lidé, kteří horlili pro dobro, často hovořili o Bohu, dodržovali desatero, odváděli desátky a účastnili se náboženských obřadů v chrámě. 

"Amen, pravím vám: celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království." (Mt 21,31)