Když jde farář k prostituce

O tom jak soudíme druhé lidi vypráví velmi vtipně Anthony de Měllo v knížce "Modlitba žáby".Dva irští kopáči pracují přímo naproti nevěstinci. Najednou se objeví protestantský pastor, posune si klobouk hlouběji do čela a vejde dovnitř. Pat šťouchne do Mikea: "Viděls to?! No jo, co bys od něj čekal, vždyť je to protestant." Brzy na to přikráčí rabín, zvedne si límec a rovněž vejde. Pat se opět nezdrží komentáře: "Jak ten jde svým lidem příkladem, to je hrůza. To má být duchovní vůdce?" Nakonec jde kolem - kdo jiný, než katolický kněz. Schová si na chvíli hlavu do pláště a už je uvnitř. Pat dojatě pronese: "To je ale smutné, Mikeu! Jedna z těch dívek asi vážně onemocněla."