Tajemství maličkých

V dnešním evangeliu čteme, že Bůh vyjevil své tajmeství maličkým. Tak něžně nazývá Ježíš každého, kdo se pokouší najít Život. Velcí mají svou moudrost, své zkušenosti, své znalosti, ví jak to chodí, znají druhé "tak dobře". Maličcí se občas cítí ztraceni. Ví o své zranitelnosti, o svém strachu a také ví, že se kdysi domnívali, že už to mají ve svých rukou. Maličcí s očima otevřenýma dokořán usilují o jediné. Spatřit každý den alespoň kousek naděje. Zpočátku to nejde, ale později je dnů, kdy se to podaří, stále víc. Mello nabádal své žáky, aby byli u sebe doma, v srdci, protože tam uvidí kolik milostí se jim denně dostává. Je to cvičení v lásce a vděčnosti za život: "Pokud jsem dnes nepřijal žádnou milost, pak jsem nebyl u sebe doma." ( Anthony Mello: Hledání Boha str. 55)

Evangelium na středu 15. týdne v mezidobí: 

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 

(Mt 11, 25-27)