Kostel

Před rokem jsme otevřeli znovu opravený kostel v Mirovicích.
Před rokem jsme otevřeli znovu opravený kostel v Mirovicích.

Kostel je nejen místem, kde lidé uctívají Boha, ale je i prostorem, kde se setkáváme sami se sebou, poznáváme jací jsme, přijímáme smíření a smiřujeme se zde i s druhými. Kostel je obrazem ztraceného ráje, znázorňuje horu Sinaj, na které přijal Mojžíš desatero, je samozřejmě i Golgotou, neboť oběť Kristovu slavíme právě tady. Kostel musí být i prázdným hrobem, protože není minulostí, ale přítomností, která po nás žádá, abychom odešli a hledali Živého mezi živými. Proto kostel neustále opouštíme a vracíme se do něj. Je stejně jako dech součástí našeho těla, které v něm pokleká k modlitbě, i vstává k přijímání a požehnání. To co se jeví na začátku jako nesrozumitelné či jen hrou a divadlem pro lidské oči, se nakonec stane návratem domů.