Král králů

Král s trnovou korunou. Vysmívaný. Po jeho těle stéká krev a také sliny těch, kteří si chtěli plivnout. Ten král, v nějž ke konci doufá už jen bláznivý klukovský Jan, Maria, které je asi jedno zda zůstane králem, ale chce aby její syn zůstal živý, Marie Magdalská, která ho bláznivě miluje. Bosé nohy krále z nichž stéká krev kolem hřebů. Král s trnovou korunou. Jediný v kterého věřím, doufám, a na nějž budu čekat, protože doufám, že se v mém zabordeleném srdci, přece jen najde trochu místa, aby se tam mohl narodit král králů.