Král na oslíku

Kolikrát v dějinách církve byl právě osel prospěšnější než někteří "dobří křesťané"? Osel Ježíše zahříval v jesličkách, nesl jeho maminku na cestě do Egypta, na jeho zádech přijel Spasitel do Jeruzaléma. Na bedrech chytrých a zkušených je nesen dnes spíše strach, varování - jakkoliv dobře míněná, ale život, radost a vzkříšení to bohužel není.

Na začátku vždy stojí svatá naivita. Ráno když vstaneš, když otevřeš oči jako děti, které o prázdninách vyběhnou z chalupy do lesa, aby tam budovaly tajný svět a nacházely poklady. Občas bychom měli o tento dar prosit. Jak jinak chceme opatrovat svou víru v krále na oslíku? 

Znalosti a zkušenosti nám říkají "dej si na ně pozor", svatá naivita nám dovoluje jít dál a přijímat druhé lidi jako sestry a bratry. Náš král nedobyl svět ze sedla koně, nezotročil si nikoho, neobsazoval města svými lidmi. Náš král přijel na oslíku, aby zvěstoval propuštění uvězněných, křísil mrtvé a uzdravoval nemocné.