Krása je křehká

krása je křehká,
jemná tak, až je neviditelná,
myslím, že tak viděl Ježíš i víru
velkou jako hořčičné zrníčko
Mk 4,31 #cestou