Krásný pátek všemu a všem

Nemáme nic, co bychom nedostali, a nejsme tu proto, abychom si cokoliv nechávali.
Když zastavíte vodu, zkazí se. Ježíš řekl "dávejte a bude vám dáno, nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno."
Pohyb - přijímání a dávání, to je život.
Krásně to shrnul český fotograf a mystik František Drtikol: "Dávejte, dávejte všemu a všem. Dávejte úsměvy, pohlazení rukou, laskavá slova, dávejte myšlenkami dobrými a laskavými. A dávejte duchovně, myslete si, že vaše tělo je jen nádoba, kterou protéká božská láska a vy regulujete, kam a ke komu chcete. Sami nechtějte nic. Bůh vám dá víc, než potřebujete, tím se spojujete s ním a Jeho vůlí."
Popravdě nemáme nic, krom času. Jen nevíme kolik nám ho zbývá, nevíme dne ani hodiny, ale víme, že na dávání a přijímání záleží všechen náš život.
Krásný pátek. Všemu a všem.