Křehká síla

Neznám nic zranitelnějšího než jsou lidské vztahy v komunitě. Je to něco jako křehká síla. Pokud si lidé dokážou navzájem důvěřovat a podporovat se, pak rostou, uzdravují se, objevuje se prostor pro Boží království. To je v původním smyslu církev, kterou založil Kristus. Když jedni k druhým "rezignujeme", pak umírá to poslední co máme, naděje. Ježíš kolem sebe utvářel komunitu jinak. Nebyl to misionář, nešlo mu o počty, ale o srdce. Jeho komunita vždy stála na energii přijetí slabosti, odezvdání násilí, obejmutí a nesouzení. Nikdo nevstoupil do této komunity tak, že by měl vše pod kontrolou a všechno zvládal. Bylo to vždy naopak.