Mysterium křtu

Význam slova křest (baptisma) je ponoření. Nejprve jsme ponořeni do vody, která odkazuje na samotný počátek světa: "Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží." Genesis 1,2