Křídlem Gabrielovým

ve světle vidím tmu 

a ve tmě stíny 

pocity hořkosti, lásky a viny 

v noci jsem vzhůru 

ve dne sním 

zlomená víčka slzy 

jež skanou časem minulým 

najdeš-li cestu křídlem Gabrielovým