Kristu podobní

Slovo křesťan se překládá různým způsobem. Jednou z možností je "Kristu podobný". Být podoben nazaretskému tesaři, synu Marie, bratru všech nemocných a hříšných, je nakonec cestou být v blízkosti Božího syna. Kristu podobný je každý, kdo miluje Boha, druhé i sebe vší silou, třeba by to měly být poslední kousky energie, které zbývají.

Těm, kteří se pro následování rozhodli Ježíš řekl: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." Zapřít sám sebe, znamená odstoupit od svého ega směrem k původnímu obrazu, nalézt svou podobu, kým jsem od počátku byl/a. Vzít do rukou svůj kříž znamená nést své slabosti a viny až do konce (je to opak zastírání, falešných úsměvů a věčných útěků). 

Pak nastává poslední úkol: následování.