Člověk se podobá kříži

Rozpřáhni své ruce a budeš se podobat kříži. Rozpřáhni své ruce a objemi druhého člověka. Rozpřáhni své ruce a pochop, že nejsi sám.