Laskavost

Čím jsem starší tím víc věřím laskavosti a očím, skrze něž můžu zahlédnout srdce - jakkoliv zraněné. Můj Bůh je Bohem maličkých a slabých, vyhnaných a zatracených, všech, pro které se nenachází místo. Snad díky tomu, že přijímáme své slabosti, nemoci a hříchy, se učíme přijímat i všechny ostatní. Alespoň tak rozumím tomu, co řká Ježíš: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce." (Mt 18,10)