Lásku bez kříže

Lásku bez kříže
nenajdeš,
kříž bez lásky
neuneseš.

Karol Wojtla
...
cestou na vlak