Letniční modlitba

28.05.2023

Ježíši stále jen čekáme na to, co má přijít zítra nebo za tisíc let, ale tvá Milost je s námi bez přestání. Jsme stejně ustrašení, jako ustrašení učedníci schovaní za závorou v malé místnosti. Máme pocit, že nejsme připraveni, že nejsme dost dokonalí a svatí, abys na nás vlil svého Svatého Ducha, ale vždyť tohle od nás nežádáš. 

Někteří z nás věří na duchy, ale ty nám dáváš něco docela jiného - přítomnost. Ježíši ty nás posíláš do tohoto světa, abychom dávali a nic nečekali zpět, ale my shromažďujeme a nemáme radost z pestrosti darů, které máme, ale jsme k nim slepí. Občas se v našem pupkozření pokoušíme o slova, ale tvým slovem je léčivé a radostné ticho, mírnost a pokora. 

Duchu svatý a zpřelámej všechny naše polopravdy, které skrýváme ve snadných odpovědích a povrchních věcech. Daruj nám slzy pro každého, kdo trpí odmítáním a bolestí těla i duše, abychom mohli pomoci třeba jedinému z nich. 

Ježíši stále čekáme na to, co jsi nám daroval dávno před tím, než jsme se narodili. Dopusť ať uvnitř cítíme, že už dávno jsme jiskřícím pohárem čisté vody a svěží vánek svobody v horkých dnech nás občerstvuje. Zpřevracej svým Duchem naše kupčící srdce, kde se zabydlujeme ve svých jistotách, než abychom v Duchu svatém přitakali radosti evangelia. 

Ježíši obdař nás pokojem a především odvahou tento pokoj přijmout. Vždyť stále opakuješ: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!"

Požehnej nás dostatkem bláznovství, abychom měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. 

Ježíši děkujeme ti za tvou Lásku, a ať skrze Tebe, s Tebou a v Tobě zůstáváme uzdravujícím společenstvím pro tento den i navěky. 

Amen