Liminální prostor - cesta proměny / druhý termín /

17.01.2021

Milí přátelé, první přednáška se naplnila velmi rychle.  Pro zájemce, na které se nedostalo, jsem připravil druhý termín na 4. února 2020 od 18:30.

4. února 2021 od 18:30 prostřednictvím aplikace Zoom

V této přednášce se dotknu základního konceptu přechodových rituálů a liminality v díle Arnolda van Gennepa, Victora Turnera, Richarda Rohra a dalších autorů. Uvedu souvislosti spojené s procesem individuace (C. G. Jung), krizí životního poledne a temné noci (Jan od Kříže).Všechny kultury měly přístup k rituálům, které se týkaly transformace člověka, jeho proměny, sebepochopení i přijetí.

Latinské slovo limen (práh) značí prahovou zkušenost, kdy už nejsme tam, kde to známe, a ještě jsme nevstoupili do další etapy naší cesty. Často to prožíváme jako ztrátu jistot, vnitřního chaosu a úzkosti.

Mezi velké liminální zkušenosti patří narození a smrt. K dalším pak například získání identity (jméno, příslušnost ke skupině, rodina....), dospívání těla (první sexuální zkušenosti, cyklus ženy, těhotenství, etc.), iniciační rituály (křest, biřmování, zasnoubení, svatba, ale i rozvod a dočasná samota), proměny sociální identity (syn, otec, dcera, matka, atp.) a nesmírné množství dalších událostí, které mají opravdu transformativní charakter.

Za ztrátu přístupu k mytologii a posvátnému tajemství, platí naše kultura tvrdou daň patologie a patologizování. Zdá se také, že nyní navíc prožíváme cosi, co přináleží ke globální liminalitě. Tak jako obě světové války, se i pandemie stává místem proměny světa, který poté už nikdy nebude takový, jaký byl.

Vše, čemu by se z určitého místa dalo požehnat jako procesu proměny, je vnímáno jen jako problém k odstranění a vyhnutí se, nepřijetí a odmítnutí života v celosti. Domnívám se, že mnoho z těchto vrstev v nás poté stejně zůstává a hnisá hluboko uvnitř. Budeme-li však vědět, že v procesu sebeuvědomění hraje liminalita terapeutickou roli, můžeme k sobě samým přistoupit znovu s úctou a respektem.

Nejsem proti užívání léků a terapie (naopak je to podmínka uzdravení!), jen tvrdím, že je třeba objevit i třetí pilíř, který vede k celistvosti. Domnívám se, že bez zdravé spirituality takový přístup není možný.

V Bibli nalezneme celou řadu míst, která jsou liminální (opuštění ráje, potopa, cesta z otroctví přes moře a poušť, etc.). Jákob o takovém místě prohlásil: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!..." (Gn 28,13-15).

Domnívám se, že v liminálním prostoru jde právě o toto. Pochopit, že i zde jsme požehnaní a milovaní, a zapomínáme na to, nebo si to neuvědomujeme.

Na konci této přednášky bude prostor pro diskusi, a dále pak na ní budou navazovat dva workshopy (únor, březen).

Registrace zde: 

Všem rozešlu v den konání přístupový odkaz na místnost v aplikaci ZOOM.

Přednáška je opět zdarma.