Mám sen

"Takže vám chci říci, přátelé, že i když musíme dnes stejně jako v budoucnu čelit nesnázím, mám stále jeden sen. Ten sen je hluboce zakořeněn ve společném americkém snu, že jednoho dne se tento národ vzpřímí a zakusí skutečný význam svého kréda: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Martin Luther King měl svůj sen o bratrství a sesterství. Nikdy mě nepřestane fascinovat odvaha, se kterou to byla tato slova pronesena. 

Každý z nás má svůj sen, třeba už dávno zapomenutý. Sny a vize jsou ale součástí naší komunikace s Bohem. Potřebujeme snít, potřebujeme žít své vize. Pokud to neděláme, jsme už napůl mrtví. 

Carl Gustav Jung o významu snů a vizí v lidském životě kdysi poznamenal: "Křesťané se často ptají, proč k nim Bůh nemluví tak, jak podle jejich víry mluvíval kdysi. Když takové otázky slyším, pokaždé pomyslím na rabína, kterého se ptali, jak je možné, že se Bůh za starých časů zjevoval lidem často, zatímco dnes ho nikdo nevidí. Rabi na to odpověděl: Dnes se už nikdo neumí sklonit tak hluboko. Tato odpověď trefuje hřebík přímo na hlavičku. Jsme natolik v zajetí a natolik zamotáni do svého subjektivního vědomí, že jsme zapomněli na starý fakt, že Bůh promlouvá skrze sny a vize."