Mapa Krista Krále

22.11.2020

Možná také vyhlížíte ve své víře Krista, který přijde. Snad jste také odložili uzdravení do budoucích podmínek a přání. Je dost možné, že čekáte Krista oděného slávou a důstojností, Krista v zářivé zbroji, který se staví na tu naší - správnou stranu. Vypadá to stále tak, že Bůh se kamsi skryl. Myslím si, že to vskutku udělal. A udělal to schválně, protože opravdu dělá naschvály. Udělal to, abychom ho přestali vyhlížet, případně adorovat z bezpečné vzdálenosti, ale vyrazili konečně na cestu. "Trochu akce prosím." Bůh má myslím dost ufňukaných modliteb a nepotřebuje naše definice jeho samotného. Bůh raději tančí, chodí po horách a vaří pudink s borůvkama. Biblicky řečeno, Bůh se s vámi raději bude prát na úsvitu u potoka jako s Jákobem, než aby asistoval u líné liturgie a nudného kázání.

V dnešní evangeliu máme mapu! Nikterak zašifrovanou. Je až příliš čitelná, a proto se nám nelíbí. Vede k chudému Kristu v nás samotných. Ne, aby nás tak napadlo, že On je Tady...

Vede k místům, lidem, vzpomínkám a tužbám, které jsme od počátku zavrhovali, aniž bychom vlastně pochopili proč tu jsou. Cesta vede k naší sexualitě, k žaludku a střevům, k tělu a všem jeho zraněním. Vede až k našim chodidlům spojeným pevně se zemí, stejně jako k novým smířením a odpuštěním. Vede k vyprahlosti, k tomu, který v nás umírá žízní. Obvykle jsme se v zápalu a úsilí o svůj dobrý obraz, ujímali občas druhých, abychom jim pomohli a měli lepší svědomí. Ale Bůh není bělidlo. Každým dalším dnem jako by říkal "takhle to může být." Není těžké pomáhat, když sami máme. Těžké je přijímat lásku.

Cílem duchovní cesty nejsou zranění, ale to, že v jejich konkrétním prostoru musí dojít k setkání s Bohem. Slzy musí být posvěceny, jinak budou jen k utopení v sebelítosti nebo vydírání. Jak krásně píše Richard Rohr v knize Univerzální Kristus: "Bůh miluje věci skrze to, že se jimi stává." Kristus je kamenem úrazu pro naše ega a zároveň kamenem úhelným, základním kamenem, na němž může stát naše pravé Já. Tento kámen jsme všichni nějakým způsobem zavrhli, a stejně tak všichni jej zoufale potřebujeme najít. Tak tady je celá mapa. Blíží se advent, tak po ní, po ní se můžeme vyd