Mariánský advent

Když Maria uvěřila, že se "to může stát", že se v ní počne nová naděje světa, nevěděla o budoucnosti vůbec nic.  Maria vstoupila do tmy a každý její další krok, byl opakováním "staň se mi podle tvého slova" (Lk 1,38). Učit se od Panny Marie znamená učit se důvěřovat každému dalšímu kroku, s láskou jít, i když je tma.

Svatý Bernard dává tuto radu: "Jestliže znepokojen tíhou vin, zmaten ošklivostí svědomí, přestrašen hrůzou soudu toneš v hlubinách žalu a v propasti zoufalství, vzpomeň si na Marii. V nebezpečích, úzkostech i pochybách pamatuj na Marii, vzývej Marii." 

------

Na duchovních obnovách jsme zaslechli v malé horosedelské kapli píseň španělského skladatele Williama Gomeze (1939 - 2000). Jsem přesvědčený, že Gomez dokázal právě takhle říct světu o tom, jak podstatná je pro něj Maria na cestě do Božího království. 

Pokoj a dobro.