Mariánský sloup v Praze

Mariánský sloup, který v posledních týdnech a měsících, zaplavuje nejen mediální prostor, ale také prostor diskusí uvnitř církví, vede ke "svatému" boji pro něj i proti němu, a svou energií zahaluje naprosto podstatné otázky. Kéž bychom s takovou silou a tvrdostí dokázali čelit skutečným nebezpečím dneška (nástupu neonacismu, oligarchickým pokusům změnit parlamentní systém v ČR,či koketování s propagandou, která má rozvrátit Evropskou integritu).

Často se obě strany sporu zaštiťují slovy jako je svoboda a demokracie. Ta však zůstanou jen slovy, pokud je nenaplníme láskou. Pokud budeme žít v nenávisti k druhým, mineme se cílem. Názory jsou méně než srdce, jak nás to učí Ježíš, a jak to nádherně vystihuje Mistr Jan Hus. Možná je více než symbolické, že právě na Staroměstském náměstí, právě na sousoší Husově, je umístěn tento nápis:

MILUJTE SE, PRAVDY KAŽDÉMU PŘEJTE

V tomto duchu shrnuji postoj k celé sloupové kauze, která rozděluje, a nemá co dělat s učením našeho Pána. Maria nepotřebuje žádný sloup. Stejně tak nepotřebuje Hus svůj památník. To my potřebujeme vidět na Marii, která slyší hlas Boží a přijímá Jeho vůli.To my potřebujeme vidět na Husa, který si zachoval svobodného ducha až do konce. 

Nemusíme si přát obnovení sloupu, ale zároveň nikdy nesmíme schvalovat vandalismus a násilí, které doprovázelo jeho zničení. V duchu demokratismu a svobody naopak musíme usilovat o dialog, který se neprosazuje násilím či peticemi,ale osobním setkáním, trpělivým nasloucháním, modlitbou a neustálým hledáním cest ke smíření.

Nemusíme si přát obnovení sloupu, ale musíme udělat vše proto, aby byl obnoven dialog ve společnosti, přát každému lásku, a naší víru i odkaz předků naplňovat Duchem Kristovým, neboť ten namnoze scházel, a jak vidíme i dnes tu schází.

Nemusíme si přát obnovení sloupu, ale měli bychom Marii hledat a ctít jako matku Ježíše Krista, jako ženu, kterou si Bůh vyvolil k mateřství, a ona tento nádherný dar přijala, jako tu, která řekla Bohu své ano.

To je odkaz, který je plně demokratický, plně svobodný ve svědomí i společenství, a plně v duchu učení, které máme opatrovat.  

Velmi bych si přál, aby se Staroměstské náměstí stalo znovu aeropágem ideí a hodnot, kam patří bezesporu jak Maria, tak i Hus, ale ještě více tam patříme my všichni, abychom právě tady spolu diskutovali, ctili názor druhých, a nebáli se nabízet a hájit ten svůj. K tomu je ale skutečně nutno pochopit Husovu myšlenku, která uvádí na prvním místě Lásku a na druhé Pravdu. Neboť pravda vychází ze schopnosti milovat. 

Bratr Filip