Matko tuberaček

15.08.2019

Vyznávám se před Tebou má Paní

Matko tuberaček a holek z ulice

Matko feťáků a sebevrahů

ty spěcháš pod kříž každému

u paty kříže krvácejí tvoje paty

ušmourané popelem ohně Petrova

do dlaní tvých se dívám a vyznávám

jsem hříšník

zhřešil jsem tělem

zhřešil dotykem

zhřešil jsem ústy

slovy, těmi především

zhřešil jsem duší, svým bytím na zemi

útěky, skrýšemi a lhaním především

podáváš Krista na dně sklepů zamčených

kde nejsou okna, ani dveře, jen voda zkažená

vyznávám Paní tvým očím nádherným

pohleď na moje játra a ledviny

a plíce a střepy

co učinil jsem s darem otcovým

navzdory tomu toužím s tebou

pod všechnu hlínu, pod každičký kámen

nalít vodu, aby nebylo takové sucho, aby se nekazila

když nemůžu pozdvihnout druhého

když slovem bych zas hřešil

nezhřeším alespoň tím, že dám napít broučkům

a diviznám pro příští rok

zhřešil jsem Paní

vystačit chtěl si sám

i teď - jsem stále týž blbec

roky jsem prosil za smrt pro sebe

roky jsem spěchal k nebi

a teď, když hoří svíčka před oknem

když zbývá pár minut do večeře

když zbývá jen kroků pár ke kapli i k zavržení

prosím za život, a za naději

chci odčinit to zlo

a ty mi říkáš neodčiňuj

chci smýt krev svých vin

a ty říkáš důvěřuj

Naše Paní

z Nového Dvora a Lurd a Fátimy

ne

z Tvých dlaní chci se napít

a přijmout beze slov

nekecat

nelhat

sobě snad,

ale Tobě Paní?

Tobě lhát nedovedu

v Tvých šlépějích chci chodit

Matko beznadějných případů