Menšina

Dvanáct mužů a několik žen. To je evangelní církev. To jsou první apoštolové. Mnoho lidí v institucionální církvi uvěřilo, že je třeba, aby nás bylo hodně. Jen "hodně" má "moc" a "sílu" a "vliv". Evangelní církev nic z toho nemá. Je jich málo. Umí věřit v pravdu, i když jsou jen dva nebo tři. Stejné povolání následovat Krista zaznívá v dějinách neustále. Františkovi stačí ptáčci, Antonínovi ryby, Tereziin svět víry se odehrává kolem jejího lůžka. To, čemu říká sv. Pavel "bláznovská zvěst" je z pohledu světa vždy "málo", které je "bezbranné" a "slabé" a "nevýznamné". Věřím, že svět se nezmění tak, že všichni někam vstoupí, ale tak, že zaslechne tichý hlas malé skupinky lidí, která žije své povolání s láskou a radostí.