8 miliard zázraků

Ježíš jim řekl: "On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!" (Marek 12,27) Bůh odpouští svou přítomností. Tím, že Je (nikoliv tím kým byl). Pro člověka je odpuštění "problém". Jsme uvězněni v obílených hrobech vlastní minulosti. Richard Rohr říká, že bez odpuštění se neděje nic nového. Obáváme se žít, pro to - co se stalo. Když někdo řekne "odpouštím, ale nezapomínám", vyvrací jedno druhým. Je to pokrytectví, nic víc. Naše vlastní hříchy nás chtějí naučit milosrdentví. Bratr Roger z Taizé vidí v odpuštění zázrak, a takových zázraků potřebuje náš svět denně alespoň osm milard: "Odpuštění, to je nepochybně zázrak, je to krajnost lásky. Pokaždé, když je dáno odpuštění, je při tom vždy Bůh."