Všechno je milost

A tak pravděpodobně hřích zasazuje léčivý úder. Pán jej dovoluje, aby skrze něj, skrze tuto štěrbinu, nalezl přístup k našemu srdci. Předtím jsme byli příliš hladcí a příliš pořádní, tak velice, že jsme se líbili sami sobě! Jako farizeové.

Jedna legenda praví:
Moudrý rolník měl syna, koně a souseda.
Jednoho rána jel syn na trh do města, v horách ho však kůň shodil a utekl. "Jaké neštěstí!" řekl soused. "Co ty víš!" řekl rolník. 

Příštího rána se syn vydal na cestu, aby hledal ztraceného koně. Naše ho a k tomu přivedl domů ještě krásného divokého hřebce - pyšný na svou dovednost, že ho chytil. "Jaké štěstí!" řekl soused."Co ty víš!", řekl rolník.

Příštího rána začal syn koně sedlat,avšak ten ho kopl a zlomil mu ruku."Jaké neštěstí!" řekl rolník."Co ty víš!", řekl rolník.

Příšího rána přišli do vesnice královi biřici,aby naverbovali mladé muže do války.
Kvůli své dočasné neschopnosti ušel syn válečné službě."Jaké štěstí!" řekl rolník."Co ty víš!", řekl rolník.

Příštího rána...

Příštího rána...

Štěstí nebo neštěstí, co my víme?

...Naše scestí a bloudění...! Každý z nás zažije jednou fiasko ve svém životě, neexistuje žádný životopis bez těchto ztroskotání. Můžeš svůj životní nezdar označit za katastrofu a dokonce rezignovat, nebo jej pohcopíš jako požehnání a výchozí bod pro všechno podstatné....

VŠECHNO JE MILOST, Henri Boulad