Milovat sám sebe

Fotografie z Mirovic, léto 2015
Fotografie z Mirovic, léto 2015

Ježíš uzdravuje láskou, stejně tak láskou vidí, poznává svět, objímá malomocné, odsouzené, lidi s cejchem na čele. Jeho učení někteří mystici spatřují v jeho trojpřikázání lásky. Často se mě lidé ptají na to, jak milovat sama sebe. Skoro stejně tak často, jako mi moji nejbližší říkají "abych miloval sám sebe." V intelektuální rovině to vypadá, že mám jasno. Uvnitř už to tak slavné není. Neřeknu tedy jak na to, ale jak s touto otázkou zápasím. Předně před sebou vidím obrazy. Ježíš objímá malomocného. Dotýká se "nečistého" a "nemocného" člověka. Teď se podívám na sebe. Je ve mně mnoho "nečistého" a "nemocného". Vidím svůj hřích: strach, závist, lež, bolest, pýcha, egoismus. Můžu se k tomu postavit tak, jak jsem to dělal polovinu svého života. Budu pracovat na svých lepších stránkách a všechno negativní skryju do temnoty (pod masku, plášť, koberec, do skríně). Pak je tu další možnost. Přijmout fakt, že jsem takový jaký jsem. Obejmout to všechno, zahrnout to láskou a soucitem. A to je ta nejtěžší a nejkrásnější cesta na světě. K tomu, abych jí zvládal potřebuji někoho dalšího. Nestačím si na to sám. Proto Ježíš mluví o trojpřikázání lásky. Bez Boha a lidí kolem mne bych to nikdy nemohl zvládnout.

---

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. (Mt 22,37-39)