Miluj svého bližního jako sám sebe

Nedávno jsem dostal jednoduchou otázku. Jak by mohlo znít evangelium pro 21. století? Takové, aby mu lidé rozuměli? Jenže porozumět může jen ten, kdo chce. A když i křesťané zapomenou naslouchat a nosí si v hlavě předem dané odpovědi na všechno, pak nikdo nehledá, nikdo nenaslouchá a nikdo nerozumí. Ježíšovi učedníci vše vsadili na naslouchání. Dlouho nechápali, dlouho chybovali, viděla a nerozuměli. Dívali se na svého Mistra, který vše shrnoval do jediné věty: "Miluj!: Boha, bližního a sebe". To je náplň učedníků po zbytek jejich dní. Chápu, že mnozí sklopí zrak a znechuceně odejdou. Nuda. 

Apoštol Pavel to věděl, a tak jeho odpověď zněla takto: "Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým." 

Nádherný text je v knize Guy Gilberta Buďte světlem:

Druzí ať si jsou klidně moudří. Tys mi řekl, abych byl blázen. 

Druzí věří v řád, Tys mi řekl, že mám věřit v lásku. 

Druzí si myslí, že je nutné schraňovat, Tys mi řekl, abych rozdával. 

Druzí se usazují. Tys mi řekl, abych byl stále na cestě a připravený:

Na radost i utrpení, nezdary i úspěchy. 

A abych nevkládal svou důvěru v sebe, ale v tebe;  

hrál křesťanskou hru a nestaral se o následky; 

a nakonec riskoval svůj život a spoléhal na tvou lásku.