Milující a milosrdný Bůh vás uvrhne do pekla!

Krátce a stručně řečeno. Tato věta jen stručně ilustruje jeden důvod, proč se lidé obloukem vyhýbají instituci církve. Mnozí nemají tušení nic o lidech církve, kteří svou lásku darovali všem zavrženým. Za obrazem instituce, která vyhání lidi od stolu s Kristem z "bezpečnostních" důvodů, jsou lidé, kteří odmítli vstát od stolu hříšníků. 

Ježíš v celníkově domě nejen večeřel, ale hříšná žena se dotýkala jeho nohou. Odmítl vstát od stolu hříšníků, i když si na něj začali ukazovat a pokřikovat "hle pijan, žrout a přítel hříšníků". Stejně tak malá Terezka, svatá dívenka z Lisieux. Její slova zní následovně: "tvé dítě tě prosí za odpuštění pro své bratry, je ochotné pojídat chléb bolesti tak dlouho, jak budeš chtít, a nechce vstát od tohoto stolu, plného hořkosti, u kterého jedí ubozí hříšníci, až do dne, který jsi určil." Stejná revoluce jako u svatého Fratniška a stovek dalších, kteří přijali Ježíšovu cestu. 

"Všichni!" To je Ježíšovo slovo. "Jezte z něho všichni!" Vyhánění rozvedených, homosexuálů, padlých, lidí jiných kultur a náboženství z nás činí lháře. 

Pak opravdu stále opakujeme onu nesmyslnou větu, že "Milující a milosrdný Bůh vás uvrhne do pekla!" Právě tohle se děje, když soudíme a neobjímáme, když hlásáme něco, co je jen lidská nauka, která není o nic posvátnější než propaganda a elitářství politických stran a komerčních korporací.