Místo proměny

Jedině tam, kde jsme schopni důvěřovat a sdílet své vize, i své obavy, je možná proměna. Skutečná proměna není nikdy věcí jednotlivce, ale uskutečňuje se ve společenství. Když se apoštolové, uzavřeni ve svém strachu, zabarikádovaní a vyčerpaní, setkávají se vzkříšeným Ježíšem, slyší jeho "Pokoj vám". Proměna nastává tehdy, když místo strachu nastupuje Boží pokoj a mír. 

My všichni musíme hledat i vytvářet taková místa proměnění. Jsou to místa, kde se můžeme společně sdílet a věřit, doufat i zoufat, být zkrátka takoví jací doopravdy jsme. Pokud to ani nezkusíme, budeme odsouzeni k samotě, která nás nakonec pohltí a zničí. 

Říkejte takovému místu kostel, církev, přátelé, rodina. Říkejte tomu jak chcete, protože ve skutečnosti záleží jedině na jediném: vzájemně se setkat.