Místo

Alberto Pesso, spolu se svou ženou Dianou, popsali ve svém přístupu pět vývojových potřeb člověka. Z duchovního hlediska je tento způsob terapie nesmírně zajímavý, protože se dotýká naší snahy najít cestu a lépe porozumět sobě i druhým. V Pesso-Boyden terapii jde o těchto pět vývojových potřeb: Místo, Sycení, Podpora, Bezpečí a Hranice.

"I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lukáš 2,7

Začněme tedy místem. Všichni potřebujeme někam patřit - všichni potřebujeme mít na tomto světě nějaké místo. Počínaje naším tělem, vztahy s druhými lidmi (rodina, přátelé, a sociální skupiny, přes povolání, až třeba k místům, která nás daleko přesahují (spirituální místo). Lidé, kteří takové místo ztratí, se ocitnou vystaveni ztrátě všech ostatních potřeb. Strádají hladem (fyzicky či duchovně, někdy obojí), přicházejí o podporu, bezpečí a nezřídka jsou donuceni překračovat hranice (v krajním případě volí suicidium). 

Ježíš se narodil jako jeden z těch, pro které není na světě místo. A tak jde od začátku ke svým, aby je učil hledat toto místo uvnitř svého srdce, v důvěře v láskyplného Boha a v lásce k druhým lidem. Boží království je místem, kam podle Ježíše patří všichni lidé, a jako první vstoupí ti, kteří v naší civilizaci znamenají nejméně. Církev se dnes tváří jako místo exkluzivní (uzavřené všem, otevřené vybraným). Je to pravý opak toho, co učil Ježíš. On říká "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11,28). Církev i sekulární společnost klade na lidi břemena, která nelze unést (požadavek dokonalosti). Ježíš říká, že jen jednoho je zapotřebí (požadavek lásky).

Všichni potřebujeme mít své místo. Místo, kde jsme přijímáni takoví jací jsme. První bolest našeho světa by podle vývojových potřeba byla definována jako "ztráta místa". Uprchlíci, kteří dnes putují do Evropy jen ztělesnili to, co už dávno cítíme i uvnitř sebe samých. 

---

Sycení (10.11.)

Podpora (11.11.)

Bezpečí (12.11.)

Hranice (13.11.)

---

Více o tomto psychoterapeutickém přístupu (Pesso-Boyden) naleznete  zde.