Modlitba Johna Newmana

Drahý Ježíši,
pomáhej mi, ať šířím tvou vůni všude, kam přijdu.
Tvůj Duch a život ať naplní mou duši.
Pronikni celou mou bytost a tak ji ovládni,
aby celý můj život vyzařoval jen tebe.
Sviť skrze mne a buď ve mně tak,
aby každá duše, se kterou se setkám,
mohla pocítit tvou přítomnost v mé duši.

Dovol, aby neviděli mne, ale jen tebe, Ježíši!
Zůstávej se mnou, a já pak začnu zářit, jako záříš ty.
Budu zářit tak, že budu světlem pro druhé.

To světlo, Ježíši, bude zcela od tebe;
nic v něm nebude ze mne.
To ty budeš posílat světlo skrze mne druhým.
Dej, ať tě chválím tak, jak se ti to nejvíc líbí -
tím, že všem kolem sebe budu svítit.
Ať o tobě kážu bez kázání,
ne slovy, ale svým příkladem,
mocnou silou,
vábivým působením toho, co dělám,
jasnou a plnou láskou,
kterou k tobě chovám ve svém srdci.
Amen.