Modlitba není tlachání o ničem

12.03.2024

Smyslem modlitby jak píše Richard Rohr "není hledání jakého transcendentálního prázdného stavu vědomí." Smyslem modlitby je umožnit Bohu přístup k našemu pravému jáství, místo, kde nejsme závislí na vlastním egu, a jsme docela připraveni, aby nás Bůh sám proměnil. Aby se děla jeho vůle. Modlitba je akt odevzdání a splynutí s kosmickým Kristem, spojení s přírodou a stvořením, otevřením se tomu, že všechno může a smí být ještě jinak. I proto Ježíš často zmiňoval fakt, že naší charakterovou vadou je hluchota a slepota. "Kdo má uši k slyšení slyš." A tak v modlitbě, ačkoliv mluvíme, musí vždy zůstat dost místa pro naslouchání. Nebudeme vyslyšeni pro množství svých slov, ale pro malé, někdy docela všední obyčejné věci. Ty jsou nejlepší. Dr. Eduard Tomáš měl rád knedlíky s vajíčkem, já miluju špenát nebo brambory s máslem a trochou soli. Vracet se k této přirozenosti je samo o sobě mystickým činem. Mohu děkovat za prosté dary, být vděčný. I to je modlitba.