Modlitba odevzdání

Charles de Foucald
Charles de Foucald

Tuto modlitbu napsal Charles Foucald, poustevník, který žil dlouhá léta na Sahaře mezi Tuaregy. V roce 1916 byl zastřelen před svou poustevnou. 

Každý, kdo čte slova této modlitby, promýšlí je, a nakonec se je rozhodne modlit, pocítí vůni Getsemanské zahrady a blízkost Ježíšovu.

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. 

Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. 

Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. 

Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože. 

Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou láskou svého srdce, 

protože tě miluji a protože je touhou mé lásky dát se, 

odevzdat se do tvých rukou bez míry - 

s nekonečnou důvěrou, 

protože jsi můj Otec.