Modlitba sv. Efréma

Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mi, služebníku svému. Ó Pane a Králi, dej, abych viděl provinění má a neodsuzoval bratra svého, neboť tys blahosloven na věky věkùv. Amen.