Modlitba

Pane prosím chvilku mi dej a poslyš

nejde mi to

jsem blbej, neslyším a nevidím

když mi nepomůžeš

budu to dál dělat blbě

vidíš mé hříchy

nemyslím ty, které vidí ostatní

ale ty, které skrývám i sám před sebou

vidíš mou pýchu, mou zbabělost,

mou závist a sobectví

vidíš všechno to, co konám

a také to, jak moc mi záleží na tom,

abych v tom vynikal

a tak tě prosím o chvilku času

každý den, stoupni si ke mně

a pomoz mi, když mám tu drzost pomáhat

dej mi sílu, když chci dávat sílu druhým

prosím odpusť mi mé ego

to nafouklé a nenažrané nic

a moc prosím jako bratr František

ať nechci být milován

ale ať miluji

amen