Moudrost indiánů

Každý den

dotýkat se chodidly země 

hřát se u ohně 

plavat ve vodě 

a být vzduchem pohlazen 


vědět že bez těch čtyř 

sestry vody, bratra ohně 

matky země a otce nebe 

je každý den promarněný


den ve válce 

kterou vedeme 

proti všemu
---

Dorothee Sölle

Magdaléna Šipka